జూన్ 9, 2014

ప్రియాంక- కన్నడ పత్రిక

Posted in మన పత్రికలు at 9:04 సా. by వసుంధర

ఈ సంచికలో సులోచన కన్నడంలోకి అనువదించిన వసుంధర కథ పార్థుడూ పార్థివమూ ఉంది.

priyaMkai (june 14) cover (kannada) priyaMkai (june 14) contents (kannada)

Leave a Reply

%d bloggers like this: