జూన్ 14, 2014

మా కనులు నీవిగా….

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:22 సా. by వసుంధర

blind achievement

                             ఈనాడు జూన్ 14

1 వ్యాఖ్య »

  1. మనసున్నవాడు, మనిషైనవాడు గర్వించే మనీషి. కృషితో ఋషియైన మనిషి. ఏమిచేయగలదు అన్నవాడు మూర్ఖుడు. ఏమైనా చేయగలదు అన్నవాడు విజ్ఞుడు. తల్లిదండ్రులు ధన్యులు. నేలపాటి అమ్మాయి ఇంతింతై ఎదిగి తనను కన్న తల్లిదండ్రులకు తన మాతృభూమికి తనదైన శైలిలో సేవ చేస్తుందనటంలో ఏమీ సందేహములేదు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: