జూన్ 15, 2014

తెలంగాణ శకుంతల అస్తమయం

Posted in కళారంగం at 9:33 సా. by వసుంధర

telangana sakuntala 1 telangana sakuntala

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఆంగిక, వాచిక, అభినయములలో శకుంతలగారి శైలి అనుపమానము, అప్రమేయము. ఆమెకు నా శ్రద్ధాంజలి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: