జూన్ 20, 2014

తెలుగు వాచకం జయహో!

Posted in భాషానందం at 9:10 సా. by వసుంధర

telugu vachakam ab

 ఆంధ్రభూమి జూన్ 20

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఎంత చల్లటి కబురు! ఆత్రేయగారి మాటను స్ఫూర్తిగా : చెప్పండి, ఇది నిజమని నిజంగా చెప్పండి. 2014-15 తెలుగు వాచికం చదవబోతున్న విద్యార్ధులకు అభినందనలు. తయారు చేసిన వారందరికి హార్దిక అభివందనములు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: