జూన్ 30, 2014

దొరికిన దొరక్కపోయినా దొంగలే!

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:13 సా. by వసుంధర

thief only if caught ab

                                       ఆంధ్రభూమి జూన్ 30

Leave a Reply

%d bloggers like this: