జూలై 4, 2014

వచన కావ్యరచన పోటీ ఫలితాలు- నది

Posted in కథల పోటీలు at 6:15 సా. by వసుంధర

ఈ పోటీలో బహుమతి పొందిన కొందరు ఒకేసారి రెండు పోటీలకు (ఒకటి పత్రిక, ఒకటి సంస్థ) పంపి- రెండింటా బహుమతులు గెల్చుకున్నారు. అది ఆ పత్రిక నియమాలకు విరుద్ధం కావడంవల్ల- ఆయా రచయిత(త్రు)లకు బహుమతులను రద్దు చేసి ఆ స్థానంలో అదనంగా మరికొందరికి బహుమతులు అందించారు. ఈ విషయాన్ని ఎత్తిచూపి అందరి దృష్టికీ తీసుకుని వచ్చి మరికొందరి రచనలకు గుర్తింపు కలిగే అవకాశాన్నిచ్చిన సాహితి (sahiteesravanti@gmail.com) కృషి ఈ సందర్భంలో అభినందనీయం.

నది మాసపత్రిక కొత్తగా ప్రకటించిన ఆ ఫలితాలివి.

నూతన విజేతలకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు.

nadi ( july 14) phalitAlu

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: