జూలై 5, 2014

మాధ్యమిక అసహనం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:44 సా. by వసుంధర

media ban aj

1 వ్యాఖ్య »

  1. కనకపు సింహాసనాలు అధిష్టించిన పిదప అసహనము వీడి, విశాల దృక్పధం ఎంత తొందరగ అలవరచుకొంటే పాలకులు పాలితుల మన్నన అంత త్వరగా పొందుతారు. పగలు, ప్రతీకారాలు ప్రభుతకు శోభ చేకూర్చవు. వికాసము, విశాలత పెంచుకొని జనరంజకముగ పాలన సాగిస్తే చరిత్రప్రసిద్ధులౌతారు. విషయాలను సూటిగా చెప్పిన వ్యాస రచయిత అభినందనీయుడు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: