జూలై 12, 2014

నిద్రారాక్షసం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:29 సా. by వసుంధర

rahul's sleep eenadu

                                           ఈనాడు జూలై 12

1 వ్యాఖ్య »

  1. వెనకటి అధ్యక్ష్యులవారెవరో “కలలు కనాలి, తరువాత వానిని సాకారం చేసుకోవటానికి కృషి చేయాలి ” అని చెప్పిన మాటను త్రికరణ శుద్ధిగా పూర్వభాగాన్ని ఆచరిస్తున్న బాలుడి చర్యలకు వక్రభాష్యం చెప్పటానికి మైనోకాంగ్రెస్సు వారి పాట్లు దేనితోనో ఏదో కడుగుకొంటే ఏమి ఫలితమో గుర్తు చేస్తోంది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: