జూలై 12, 2014

సకోటి పత్రికాయ స్వాహా

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:48 సా. by వసుంధర

national herald ab

            ఆంధ్రభూమి జూలై 12

1 వ్యాఖ్య »

  1. రక్షించకూడదు కనుక రక్షించడు. రక్షకుడు, మగ దక్షత లేని విదేశీయురాలు, అమ్మ దగ్గర ఒ, న, మ లు దిద్దుకొనుటకు అవకాశములేని అర్భకుడు ఇటువంటి దుశ్చర్యలు చేయ సాహసించుటకు ప్రోత్సహించే వ్యక్తులెవరో వారిని కూడ వెతికి, వెలికి తీసుకురావలసిన పుణ్యం ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడే కట్టుకోవాలి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: