జూలై 12, 2014

హెలీపాపం తలా పిడికెడు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:38 సా. by వసుంధర

agasta aj

ఆంధ్రజ్యోతి జూలై 12

1 వ్యాఖ్య »

  1. పిడికెడు కంటే తలా తట్టెడు అనడం సమంజసమేమో! ఈ పోకడ చూస్తుంటే పరిశోధన రాజభవనాలతో మొదలుపెడితే అల్పవ్యయముతో అనల్ప లాభము కలుగునేమో!
    “కావుమ్మగారి భర్తంటే కామోసనుకొన్నానన్న చందముగా” తప్పుకుపోయే తద్దినాన్ని తలకెత్తుకొన్నందుకు మైనోకాంగ్రెస్సుకు వోటు వేసినవారు, అసలు వోటు వెయ్యని వారుకూడ బాధ్యులే!


Leave a Reply

%d bloggers like this: