జూలై 17, 2014

ఏది సత్యం ఏదసత్యం?

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:37 సా. by వసుంధర

satyam raju

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఆంధ్రభూమి, ద హిందూ అన్న దినపత్రికలు ఇప్పటి లౌకిక రాజకీయపు క్రీనీడలలో తమ మనికిని నిలుపుకొంటమే కాక ఉనికిని చాటే వ్యాసాలను అందించటం అభినందనీయం.


Leave a Reply

%d bloggers like this: