జూలై 19, 2014

రావణాయణం

Posted in పుస్తకాలు at 8:35 సా. by వసుంధర

ravanayanam

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. రావణాయణం పుస్తకము కొంటే రామాయణ విషవృక్షం ఉచితమని ప్రకటిస్తే ఉభయతారకముగా ఉండునేమో! ప్రచురణకర్తలకు విదేశీ సహాయము లభించు అవకాశముండునని అనుకోవచ్చు. సమయము మించిపోయినదిగాని పదవ తరగతి పాఠ్యాంశముగ కొన్ని భాగములను గ్రహించువారేమోనని నాకు అనిపించింది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: