జూలై 21, 2014

హాస్యవల్లరి

Posted in కవితా చమత్కృతులు at 6:06 సా. by వసుంధర

hasyavallari

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. వర్షపు జల్లుల జాడలేని రోజులలో, నవ్వులలో తడిపినట్లు, నవ్వులజల్లు అనే శీర్షిక బాగుండునేమో! నవ్వులు కరువౌతున్న రోజుల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమము చేపట్టి విజయవంతముగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులు, నవరత్నాలను నేలపై పూయించిన కృషీవలుడు అభినందనీయులు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: