జూలై 26, 2014

గాలిబుడగ జీవితం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:42 సా. by వసుంధర

గాలి బుడగ జీవితం అంటుంది వేదాంతం. గాలిబుడగతో జీవితం అనే జీవన వేదాంతపు కథ నేటి ఈనాడు దినపత్రికలో…. ఇక్కడ మీతో పంచుకోవాలని……

baloon business

Leave a Reply

%d bloggers like this: