జూలై 27, 2014

ఒక్కసారి కమిటీ వేస్తే

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:09 సా. by వసుంధర

ఒక్కసారి కమిటైతే నా మాట నేనే వినను- అన్నది పోకిరి డైలాగ్. కమిటీకీ కమిట్‍మెంటుకీ కూడా దగ్గిర సంబంధముందని మాకు అనిపిస్తుంది. కమిటీల మీద మా స్పందనలు  బాల, నేర, సాంఘిక కథా సాహిత్యంలో మావి చాలా కథలుగా వచ్చాయి. నేడు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో వచ్చిన వ్యంగ్య రచననీ, 1983 యువ దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో పడిన మా కథ ‘కమిటీలు వర్ధిల్లాలి‘ మీతో పంచుకోవాలని….

committees

  

 

1 వ్యాఖ్య »

 1. B.N.MURTY said,

  There is a famous quotation in Management —- ” A COMMITTEE IS A GROUP WHERE YOUR LONELINESS CAN BE SHARED WITH THE TOGETHERNESS OF NOTHINGNESS.”
  Today in politics, it can be seen as — A COMMITTEE IS THE SOLUTION TO TURN THE POLL PROMISES TO STALL PROCEEDINGS.

  Like the proverbial saying in Telugu — CHETTU MUNDAA LEKA VITHU MUNDAA —— it is an unending puzzle — WHO IS CLEVERER — PEOPLE OR POLITICIANS?

  Though the whole world is realizing and getting the benefits from our ANCIENT HERITAGE, we have been consistently degrading ourselves forgetting our HERITAGE and successfully and intentionally destroying it’s roots also, ably patronized and aided by our POLITICIANS AND GOVERNMENTS.

  IT IS QUITE PATHETIC AND INSULTING FOR OUR GLORIOUS COUNTRY. AS WE ALL BELIEVE IN GOD, HE / SHE ONLY CAN SAVE OUR COUNTRY BY ENTERING OUR MINDS AT THE TIME OF ELECTIONS.
  B.N.MURTY, BOSTON, USA


Leave a Reply

%d bloggers like this: