ఆగస్ట్ 2, 2014

రక్త చందన తర్పణం

Posted in వ్యాపారం at 10:05 సా. by వసుంధర

errachandanam

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఆర్యా, ఉన్న సమస్యలకు మరొకటి జోడించకండి. ఎ.చ. అమ్మగా వచ్చిన డబ్బును ఋణమాఫీకి ఉపయోగిస్తారుట. అలా కానివ్వండి. రైతులు ఋణవిముక్తి చెందితే ఉత్పాదన పెరుతుందికదా! ఒక సారి బండి గాడిన పడితే మీరు చెప్పిన పధకాలవైపు దృష్టి సారించవచ్చు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: