ఆగస్ట్ 3, 2014

చట్టానికి కాళ్లు లేవు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 3:49 సా. by వసుంధర

చట్టానికి కళ్లు లేవు. తనకు తానుగా చూడలేదు. చట్టానికి కాళ్లు లేవు. తనకు తానుగా నడువలేదు. టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందినా ఈ కర్మభూమిలో చట్టమెప్పుడూ వికలమే!

నేడు ఈనాదు దినపత్రికలో వచ్చిన ఆసక్తికరమైన ఈ వ్యాసం చదవండి.

crime & criminals

Leave a Reply

%d bloggers like this: