ఆగస్ట్ 5, 2014

కొండని అద్దంలో

Posted in సాహితీ సమాచారం at 11:47 ఉద. by వసుంధర

చాసో మనకి బంగారు కథల కొండ. ఆ కొండని అద్దంలో చూపిస్తుంది ఆగస్ట్ 4 ఆంధ్రజ్యోతిలోని ఈ వ్యాసం…

chaso

Leave a Reply

%d bloggers like this: