వసుంధర అక్షరజాలం

సామాన్యుడి ఆత్మకథ

ఆగస్ట్ 3 ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో జనాంతికంగా వచ్చిన ఈ కథ- సామాన్యుడి మనోగతాన్ని సమకాలీన ఘటనలతో అద్భుతంగా మేళవించింది. స్పందనలోంచి పుట్టిన రచన ఎంత గొప్ప కథగా రూపొందగలదో  తెలుసుకుందుకు కథాభిమానులు, ఔత్సాహికులు ఈ కథను చ్దివి తీరాలి. రచయితకు అభివందనాలు.

Exit mobile version