వసుంధర అక్షరజాలం

హిమ ఆలయాలకు యాత్రాయాసాలు

మనది సెక్యులర్ దేశం. సెక్యులరిజం అంటే అన్ని మతాలవారూ తమ సంప్రదాయాల గురించీ, ఆలయాల గురించీ యథేచ్ఛగా మాట్లాడొచ్చు. కానీ హిందూ మతం గురించీ, హిందూ ఆలయాల గురించీ ప్రస్తావించడం సెక్యులరిజానికి విరుద్ధం అనేవారూ, అనుకునేవారూ ముఖ్యంగా మీడియాలో ఎక్కువ. ఆ సందర్భంగా నేడు ఆంధ్రభూమిలో సంపదకీయంగా వచ్చిన ఈ వ్యాసం అభినందనీయం. మీతో పంచుకోవాలని….

Exit mobile version