ఆగస్ట్ 14, 2014

భావికోసం బావిలోకి

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 2:55 సా. by వసుంధర

rahul in the well

                                              ఈనాడు

1 వ్యాఖ్య »

  1. యువి said,

    యువ్రాజాని పక్కన పెడితే, నుయ్యి అంటే వెల్ అని మళ్ళీ విడమర్చి చెబితేగాని తెలియనంత దూరం వచ్చామా?


Leave a Reply

%d bloggers like this: