ఆగస్ట్ 19, 2014

పంది బురద మెచ్చు నంది గంగ మెచ్చు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:48 సా. by వసుంధర

smell in politics

                                               ఈనాడు

Leave a Reply

%d bloggers like this: