ఆగస్ట్ 21, 2014

ఫేస్‍బుక్ కథల పోటీలు

Posted in కథల పోటీలు at 9:52 సా. by వసుంధర

ఈ సమాచారానికి లంకె పంపిన శ్రీమతి నండూరి సుందరీ నాగమణికి, వివరాలు పంపిన శ్రీ రాజేష్ యాళ్లకీ ధన్యవాదాలు.

fb comp

Leave a Reply

%d bloggers like this: