ఆగస్ట్ 27, 2014

దాసరి- మరి కొందరు సరివారు

Posted in సాహితీ సమాచారం at 7:39 సా. by వసుంధర

ఈ సమాచారం ఆగస్ట్ 25 ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో వచ్చింది. అందజేసిన శ్రీ సత్యాజీకి ధన్యవాదాలు.

7th savvadi page 25 ag 2014

Leave a Reply

%d bloggers like this: