సెప్టెంబర్ 3, 2014

సూర్యునికో దివిటీ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:03 సా. by వసుంధర

చంద్రునికో నూలుపోగు ఎంతోకొంత గౌరవం. మరి సూర్యునికో దివిటీ…..?

bharata ratna

                                                ఈనాడు

Leave a Reply

%d bloggers like this: