సెప్టెంబర్ 8, 2014

నమో నమో బాపూ-6

Posted in కళారంగం at 4:36 సా. by వసుంధర

bapu veluri sorry bapu kavita

                                                    ఆంధ్రజ్యోతి

1 వ్యాఖ్య »

  1. మనసులోని మాటలు, మనసున్న మనుష్యులతో మాటలు ఎన్ని విన్నా, చదివినా తనివితీరని భావన. ఈ మితభాషి ప్రవాసాంధ్రులతో ముక్తసరిగా ఆడిన మూడు మాటలు ముత్యాలమూటలు. వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు గారికి కృతజ్ఞతలు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: