సెప్టెంబర్ 8, 2014

రాజధానిగా విజయవాడ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:54 సా. by వసుంధర

viraji vijayawada

                                          ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఉన్నమాటలు చెప్పి ఉలిక్కి పడేలా చేసారు. జగన్మాయలు ఇడుములపాయకే పరిమితం. “తెప్పలుగ చెరువు నిండిన ” చేరినవి చేసే బెకబెకలు కాగ్ నివేదికతో ‘ బొంగు ‘ రు పొరిగింటి పుంటికూర రుచి చందముగా కృష్నాజలాలతో చార్మినారుకు కరసేవ చేసినవారు కళ్ళు తెరచి ‘ జన్మభూమి ‘ సేవకు మరలితే దుర్గమ్మ కరుణతో జూచి కలుములు కటాక్షిస్తుంది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: