సెప్టెంబర్ 11, 2014

కాళోజీ ఏమన్నాడోయ్

Posted in సాహితీ సమాచారం at 2:51 సా. by వసుంధర

kaloji aj

1 వ్యాఖ్య »

  1. ప్రచారమైనా, పరిపాలనైనా భేదమేమున్నది
    ఆత్మస్తుతి, పరనింద తప్ప
    ఒకటి రెండైనా ప్రజలకు ఒరిగినదేమున్నది,
    పెరిగిన పదవులు, అయ్యే ఖర్చు కాక


Leave a Reply

%d bloggers like this: