సెప్టెంబర్ 12, 2014

పొగపై పగ

Posted in ఆరోగ్యం at 7:50 సా. by వసుంధర

బయట పొగ త్రాగితే తప్పు. మరి బయట చుట్ట, బీడీ, సిగరెట్లు వగైరాలు బయట అమ్మవచ్చా? అడుసు తొక్కనేల, కాలు కడుగనేల?

cartoon

ఆంధ్రజ్యోతి

cartoon sakshi

సాక్షి

Leave a Reply

%d bloggers like this: