సెప్టెంబర్ 14, 2014

న్యాయానికి నోరు లేదు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:45 సా. by వసుంధర

corruption

                                        ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. వినోద్ రాయ్ గారు చెప్పిన విషయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించించిన అశోక్ గారు అభినందనీయుడు. భీష్ముని ఓటమిలో శిఖండి పాత్ర లేదనకూడదనేది భారత నీతి. చేయ వలసిన పనులు చేయక పోవుట కూడ శిక్షార్హమే అని చెబుతుంది భారత శిక్షాస్మృతి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: