సెప్టెంబర్ 14, 2014

ప్రియా ప్రియతమా నాయకా….

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:47 సా. by వసుంధర

leader and love

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. మురళిగారి శైలి నచ్చింది. పరదేమే రహనేదో , పరదా న ఉఠావో అన్న పదాలు , లేవనంటావా నన్నే లేపమంటావా అన్న పదాలు, ఇందా ఇందా అందుకో అన్న పదాలు ప్రేక్షకులకు పదార్ధాన్ని, పరమార్ధాన్ని చూపక , ఎక్కడికో తీసికెళ్ళినట్లు చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని పఠితల భావనలకే వదిలి వేయటం, నాకు చాలా నచ్చింది. అభినందనలు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: