సెప్టెంబర్ 19, 2014

ఇంటి పేరు కస్తూరివారు….

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:41 సా. by వసుంధర

suicide ryots

ఆంధ్రజ్యోతి

1 వ్యాఖ్య »

  1. అన్నదాతల ఆత్మహత్యలు ఆత్మవిశ్వాసములేకా, లేక ప్రభుత్వ వాగ్దానలపై నమ్మకములేకా ? పోయినవారు చెప్పలేరు, ఉన్నవారు అంతకంటే ఏమీ చేయలేరు ! ఉద్యమాలప్పుడు పోయినవారి సంఖ్య ఎక్కువగాను, అధికారములోకి వచ్చినాక తక్కువగాను కనబడటానికి కారణము నాయకమ్మన్యుల దృష్టికోణమా !


Leave a Reply

%d bloggers like this: