సెప్టెంబర్ 20, 2014

భువినుంచి దివికి- మాండొలిన్ శ్రీనివాస్

Posted in కళారంగం at 9:18 సా. by వసుంధర

mandolin srinivas mandolin srinivas 2

ఆంధ్రజ్యోతి

srinivas

                                   ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఇంత చిన్న వయసులో అంతమంది అభిమానులను, ఖండాంతర ఖ్యాతిని సంపాదించుకొని పద్మముగా వికసించి అంత త్వరగాను అన్నీ గతమైన తెలుగు యువతేజానికి మా బాష్పనివాళి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: