సెప్టెంబర్ 21, 2014

దేవుడి లెక్కలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:14 సా. by వసుంధర

janantikam

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. మా వూళ్ళో స్తంభాలకు పునాదులు బలహీనమేమో! కొన్ని స్తంభాలు పాతవి. కొత్తవి రాత్రికిరాత్రి పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చినై. ప్రజాస్వామ్యమనే భవన నిర్మాణమనే ఉద్దేశ్యమును మరచి స్వార్ధపరులైన కొందరు గుత్తేదారులవలె ప్రాధమిక సూత్రాలను మరచినందువలన ఈ దురవస్థ. 2004 నుండి ఈ విలువల పతనము ప్రారంభమైనదని జనవాణి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: