వసుంధర అక్షరజాలం

మధుర గాయకుడు జేసుదాస్

మధుర గాయకుడు జేసుదాస్ గురించి నేడు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసంలో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఉన్నాయి. ఐతే ఆయన తెలుగులో పాడిన మొదటి పాట ‘నిండు చందమామా’ (బంగారు తిమ్మరాజు చిత్రం లోనిది) సుసర్ల దక్షిణామూర్తి సంగీత నిర్వహణలో వచ్చినట్లు తెలిపారు. మాకు తెలిసి ఆ సంగీత దర్శకుడు ఎస్.పి. కోదండపాణి. గ్రహించగలరు.

Exit mobile version