సెప్టెంబర్ 30, 2014

ఈ దేశంలో ఒక తీర్పు ఇది!

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:39 సా. by వసుంధర

jayalalita jdgement

                                    ఆంధ్రజ్యోతి

1 వ్యాఖ్య »

  1. పాపానికి, పుణ్యానికి జమాఖర్చులు వేరు వేరు, వాని ఫలితం తదనుగుణముగానే వుంటుందన్నది రామాయణము మనకు బోధించే నీతి. చేసిన మంచి పనుల ఫలితం రాజ్యాధికారము లభ్యమవటం. మరి చేసిన పాపాలమాటేమిటన్నది ఈ తీర్పు వెల్లడి చేసింది. ఇది శిరోధార్యమన్న విషయము మరచి ప్రవర్తించటం వివేకము కాదు. ఒక కసబ్, ఒక సంజయ దత్తు విషయములోకూడ ఇటువంటి అవివేకమైన సంఘటనలే జరిగినై.
    ఇటువంటి తీర్పు సమాజములో ఒక మంచి పెనుమార్పుకు సంకేతముగా స్వాగతించటం బాధ్యత, దేశభక్తి ఉన్నవారి లక్షణములవ్వాలని ఆశిస్తాను.


Leave a Reply

%d bloggers like this: