అక్టోబర్ 10, 2014

రాజకీయ స్వామీ నే చెసిన నేరములేమి?

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 3:01 సా. by వసుంధర

rss dd

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. ఏడ్చేవాళ్ళను ఏడవనీ ! అసూయపూరిత బధిరాంధక వ్యక్తుల విమర్శలకు విలువివ్వటం కాలహరణం


Leave a Reply

%d bloggers like this: