అక్టోబర్ 11, 2014

చేసుకున్నవారికి…

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 12:26 సా. by వసుంధర

week point jayalalita

ఆంధ్రభూమి

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. Shri said,

    శ్రీ శర్మ గారు
    బాపూ రమణల ‘సాక్షి’ గుర్తుచేసుకుంటే దినపత్రిక మరుపుకు వస్తుంది… ఒప్పుకుంటారు కదూ …

  2. వ్యాస రచయితకు ఒక మనవి. మీరు వ్రాసే వ్యాసాలు చాలా బాగుంటై. అయితే చిరలలో పేరు సాక్షి అని చూస్తే మటుకు జుగుప్స కలుగుతొంది. దయచేసి మనస్సాక్షి అనిగాని వేరొక పేరు గాని ఉచితముగా ఉండునేమో !


Leave a Reply

%d bloggers like this: