అక్టోబర్ 14, 2014

ఇందుగలదందు లేదను…

Posted in ఆరోగ్యం at 8:06 సా. by వసుంధర

దేవుడు సర్వోపగతుడైనట్లే మన దేశంలో చెత్త కూడా సర్వోపగతం. మరి దేవుడికి ఆలయం కట్టి పూజించినట్లే- చెత్తనుకూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేయకుండా తగిన స్థానంలో ఉంచి గౌరవించొద్దూ! అప్పుడు చెత్త కూడా మనకు దేవుడు చేసినంత మేలూ చేస్తుంది. ఈ క్రింది వ్యాసం మీతో పంచుకోవాలని…..

waste management

ఆంధ్రజ్యోతి

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: