వసుంధర అక్షరజాలం

నవ్వే వరం!

ఎన్నికలు మనకు శాపమైనప్పుడు నవ్వే మనకు వరం. ఆ మేరకు నేటి ఈనాడు దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసం ప్రయోజనకరం.

ఈనాడు

Exit mobile version