అక్టోబర్ 14, 2014

భయం భయం సినిమా భయం

Posted in కళారంగం at 8:16 సా. by వసుంధర

భయం భయం బ్రతుకు భయం అన్నాడో కవి. మనదేశంలో చాలామందికి సినిమాయే బ్రతుకు. మరి సినిమాలు కూడా బ్రతుకంత భయాన్ని కలిగిస్తే…..

on films

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: