అక్టోబర్ 15, 2014

వీళ్లూ మనోళ్లు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:05 సా. by వసుంధర

liers in politics

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: