అక్టోబర్ 16, 2014

అభినందనం

Posted in కళారంగం at 7:23 సా. by వసుంధర

award 1 award 2

సాక్షి

1 వ్యాఖ్య »

  1. పంకజమైనా సహజలక్షణ శోభితుడు శంకర్ గారికి అభినందనలు. భావదాశ్యం చేయవద్దని హితోక్తి.


Leave a Reply

%d bloggers like this: