అక్టోబర్ 16, 2014

జనస్వామ్యంలో రాజు తలచుకుంటే…..

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:11 సా. by వసుంధర

chanels- a response

           ఆంధ్రజ్యోతి

1 వ్యాఖ్య »

  1. మిత్రవాక్యాన్ని వినకపోవటం అనారోగ్య హేతువని తెలుగులో పాండిత్యం ఉన్నదని చెప్పుకొనే ముఖ్యామాత్యులకు తెలియదా ! మరచిరా! ” అయినవాళ్ళందరిని దూరం చేసుకొంటే ఆలోచన సాలోచన చెప్పేదెవరు? ” భజంత్రీలను, భట్రాజులను దూరంగా పెడితే విషయముపై స్పష్టత వస్తుందేమో !


Leave a Reply

%d bloggers like this: