అక్టోబర్ 17, 2014

సంక్షేమం-లాభం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:15 సా. by వసుంధర

‘నకలు  అసలుకి వడ్డీ ఎక్కువ

మంచి అసలుకి వడ్డీ తక్కువ

నకలు మంచిలో అసలు ఉండదు

అసలు మంచికి వడ్డీ ఉండదు’

నేడు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసం లోతైనది.

paniki aharam

Leave a Reply

%d bloggers like this: