అక్టోబర్ 18, 2014

నలుపు తెలుపు కాదు, కాకూడదు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:50 సా. by వసుంధర

nalupu nalupe kani telupu kadu ab

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: