అక్టోబర్ 18, 2014

మన పాఠ్యపుస్తకాలు- ఒక స్పందన

Posted in విద్యారంగం at 9:15 సా. by వసుంధర

అక్టోబర్ 13 ఆంధ్రభూమిలో మన పాఠ్య పుస్తకాలపై వచ్చిన ఒక స్పందనను అక్షరజాలంలో అందించాం. ఆ వ్యాసంపై నేడు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో వచ్చిన స్పందన ఇక్కడ…..

constructive criticism

Leave a Reply

%d bloggers like this: