అక్టోబర్ 25, 2014

తెలుగూ తెలుగూ హాయ్ హాయ్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:28 సా. by వసుంధర

2 states

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. అధికార దాహముతో ప్రజాసంక్షేమాన్ని పణముగాపెట్టి చేసిన పనులకు ఫలితం ఇది. ఈ రావణకాష్టం ఆరేది కాదు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: