అక్టోబర్ 31, 2014

మనసా స్మరామి

Posted in చరిత్ర at 9:06 సా. by వసుంధర

real heroes

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. Sarma Kslks said,

    నమో నమో మోదీ గారూ ! ఆ కాల్వగట్టు కుటుంబం దేశాన్ని అధోగతికి చేర్చింది. భరత జాతి రత్నం నరేంద్ర మోదీ సంకల్పం సిద్ధించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను.


Leave a Reply

%d bloggers like this: