నవంబర్ 2, 2014

ఇందిర-మోదీ సాపత్యాలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 5:33 సా. by వసుంధర

indira modi

ఆంధ్రజ్యోతి

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. ఈ వ్యాసములోని విషయాలతో నేను పూర్తిగా విభేదిస్తున్నాను. నా దృష్టిలో ఇందిర తెలివిలేని వ్యక్తి. గాంధి, నెహ్రు పేర్లు పెట్టుకొని కాలం వెళ్ళదీసింది. సుఖము తప్ప కష్టము తెలియని వ్యక్తి. స్త్రీలు గౌరవింపబడే భారతావనిలో కేవలం సానుభూతితో, మరోనేత లేని కారణాన ఆ స్థానములో కొనసాగింది.
    నరేంద్రుని క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, స్వయంకృషి, వ్యక్తిత్వం, జాతీయాభిమానం, పట్టుదల, ఆయనను ఇంతవరకు భారత దేశములో ఏ ప్రధాని చేరలేని స్థానములో నిలిపింది.
    ఇందిరకు నరేంద్రునికి పోలికపెట్టచూచిన వ్యాస రచయిత ఉద్దేశ్యములో నిజాయితి లోపించిదనిపించింది.

    • మీ అవగాహన గొప్పది. మీతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాం.


Leave a Reply

%d bloggers like this: